Wij geloven dat kunst en cultuur een centrale plek in het onderwijs verdienen, omdat het onderwijs verrijkt!

 

Cultuureducatie geeft kinderen de ruimte om te ontdekken wie ze zijn, in welke wereld zij leven, en welke talenten zij hebben om in die wereld iets waardevols toe te voegen.

WAAROM IS CULTUUREDUCATIE BELANGRIJK?

Cultuureducatie is een breed begrip, en elke school streeft zijn eigen doelen na. Wat ons betreft is het onmisbaar!

Ieder kind beschikt over een unieke mix aan talenten en vaardigheden. Het is belangrijk om die ook op school te mogen ontdekken en ontwikkelen. Om kennis te maken met al je mogelijkheden. Leren waar je goed in bent, en hoe je dat talent kan inzetten. 

Je eigen taal ontdekken; in dans, tekst, verf, zang of toneelspel, en in die taal je gedachten en gevoelens kunnen uitdrukken, is een fantastisch gevoel. 

Kinderen leren door cultuureducatie over hun eigen identiteit, en krijgen zelfvertrouwen om zichzelf te presenteren. 

In de media en in onderwijsland zijn de termen “21st century skills” veelgehoord. Maar die vaardigheden zijn eigenlijk niet zo nieuw. Verbeeldingskracht bijvoorbeeld is een unieke menselijke vaardigheid, die wij al ver voor onze jaartelling tot onze beschikking hadden. Het is onze kracht om nieuwe dingen te bedenken en te maken. 

Ook samenwerken is een menselijke vaardigheid. Of ons vermogen om te reflecteren op onszelf. Onderzoeksmatig te werk te gaan, en zo oplossingen vinden voor complexe problemen. Allemaal menselijke vaardigheden die je verder kan ontwikkelen.

Misschien verdienen die vaardigheden meer aandacht in het onderwijs, dat veel gericht is geweest op cognitieve kennis. Maar op allerlei plekken kantelt dit. De arbeidsmarkt vraagt om werknemers met innoverende vaardigheden, en ook de wereld waarin we leven biedt tal van uitdagingen, waar vindingrijk op ingespeeld zal moeten worden. De 21e eeuwse vaardigheden gaan basis-vaardigheden worden. En het is de taak van ons allemaal om de omgeving te creëren waarin kinderen ze kunnen ontwikkelen. 

De 21e eeuwse vaardigheden komen allemaal terug in het creatieve proces. Daarom is cultuureducatie essentieel. Door creatieve processen te doorlopen, oriënterend en onderzoekend te werk te gaan, ontwikkelen kinderen de 21e eeuwse vaardigheden.

Wij geloven in verbinding van cultuureducatie met de andere leergebieden. Leren door te beleven. Kunst laat kinderen zich verwonderen en verdiepen en prikkelt hen anders te denken. In het beste geval is dat wat leren is.

Of het nou een bezoek is aan een archeologisch museum, of een theaterles over de oceaan: als cultuureducatie aansluit bij de leerstof, verdubbelen de opbrengsten.

Kinderen kunnen datgene dat ze leren verwerken op een actieve, creatieve manier. Daardoor beklijft kennis. Het geeft ruimte aan verschillende leerstijlen, en dus is er betrokkenheid bij meer kinderen. De wereld is ons klaslokaal, en kennis krijgt persoonlijke betekenis in die wereld.

WAT DOET HET CULTUURKNOOPPUNT VOOR SCHOLEN?

Het Cultuurknooppunt ondersteunt scholen bij het opzetten, borgen en uitvoeren van cultuureducatie, vanuit een onafhankelijke positie. Dat doen we op verschillende manieren, en altijd op maat.

Het Cultuurknooppunt doet haar naam graag eer aan, door een echt ‘knooppunt’ zijn. Een knooppunt voor onderwijs en cultuurmakers, waar zij elkaar ontmoeten en samenwerkingen opzetten.

We maken cultuurprojecten op maat. Daarbij leggen we de verbinding met de juiste vakdocenten en cultuurmakers die samen invulling kunnen geven aan de vraag van de school. Bij complexe projecten nemen we ook een deel van de coördinatie uit handen. Denk daarbij aan projectweken, schoolbrede voorstellingen of multidisciplinaire workshopprogramma’s, waarbij een ad hoc kunstdocenten collectief nodig is.

In onze projecten staan deze aspecten centraal:

De visie op cultuureducatie – startpunt bij het vaststellen van de doelen.

Verbinding met de vakken – inspiratiebron voor inhoud en thematiek.

Het creatieve proces – leidraad in de opbouw van projecten.

21e eeuwse vaardigheden  – uitgangspunt bij het vormgeven van de werkvormen.

Betrokkenheid – we geven projecten vorm waarin leerkrachten en cultuurmakers beiden gelijkwaardig betrokken zijn, en elkaar aanvullen.

Bij de uitvoering van het project vallen alle puzzelstukjes op hun plek. Na afloop zijn er nieuwe samenwerkingen en een projectplan dat voor herhaling vatbaar is.

We hebben veel ervaring met het maken van cultuurplannen voor basisscholen. Dat doen we per definitie op maat, zodat de identiteit van de school de succesfactor van het plan wordt. Dat is de enige manier om cultuureducatie te verankeren; dat het past, als een goed zittende jas.

We doen onderzoek, komen met de werkgroep en het team tot een visie en zetten doorlopende leerlijnen uit. Het is belangrijk dat het cultuurplan met beide voeten midden in de school staat, en ogen en oren heeft voor de wensen van het hele team. 

Met dit cultuurplan kan de school het activiteitenbudget (Cultuur voor ieder Kind) van de gemeente Utrecht aanvragen. Zo kunnen zij hun cultuureducatie plannen bekostigen met steun van de gemeente.

Meer over deze subsidieregeling en de eisen en voorwaarden die er aan verbonden zijn lees je op de gemeente website.

Lees hier binnenkort meer over het proces en de mogelijke opbrengsten, of neem contact op. 

Als cultuurcoördinator op een basisschool ben je de aanjager van cultuureducatie. Je informeert en enthousiasmeert collega’s, en coördineert de invulling van het jaarplan. Je zorgt dat het loopt. 

In je achterhoofd heb je misschien een wens. Een knagend ideetje of een vraag waarop je het antwoord nog niet weet. Iets wat je graag zou willen ontwikkelen voor je school of je bouw.

Het kan ook zijn dat de cultuurcoördinator op een school ondersteuning kan gebruiken bij het goed neerzetten van cultuureducatie binnen de school.

Als onafhankelijk adviseur helpen we je verder te denken, verder te ontwikkelen. We bekijken welke vorm en planning daarbij horen en wat er voor nodig is om het uit te voeren. We maken ideeën helder en uitvoerbaar. Als dat zo uitkomt, hebben we inmiddels een verzameling aan materialen om uit te putten.

Vakdocenten, collectieven, erfgoedlocaties, kunstinstellingen, opleidingen, podiumkunstenaars, ateliers, muzikanten, wijkmusea, beroepskunstenaars in de klas… Utrecht is een schatkamer!

Het Cultuurknooppunt is graag goed op de hoogte, en altijd op zoek naar mooie culturele projecten of locaties in de stad.

We houden van het veelzijdige en veelkleurige landschap van grote en kleine aanbieders en delen onze kennis graag. Heb je behoefte aan inzicht en overzicht, dan kun je bij ons terecht.

Ook geven we team workshops om kennis te maken met het Utrechtse cultuur aanbod. 

De overkoepelende schoolstichting PCOU hecht bijzondere waarde aan cultuureducatie. Zij zien graag dat alle PCOU scholen een weloverwogen cultuurbeleid voeren en ondersteunen hen in het professionaliseren van hun leerkrachten en teams.

Het Cultuurknooppunt is onderdeel van het PCOU steunpunt cultuur sinds 2014. Bovenschools faciliteren we kennisdeling en professionalisering, en verspreiden we informatie en inspiratie onder de PCOU scholen. Het steunpunt ondersteunt de scholen bij het doen van subsidieaanvragen voor cultuureducatie en heeft een eigen kwaliteitskader.

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?

WIE ZIJN DE MENSEN ACHTER HET CULTUURKNOOPPUNT?

Het Cultuurknooppunt is in 2013 opgericht en sindsdien zetten we ons in om scholen te begeleiden en adviseren op het gebied van cultuureducatie. Er zijn al veel kinderen in contact gekomen met kunstenaars, spannende projecten en boeiende voorstellingen en veel teams meer structureel met cultuureducatie aan de slag gegaan.

We willen in beweging blijven, zoals ook het onderwijs in beweging is. Daarom werken we graag in teams waarin mensen elkaar versterken en aanvullen. Met mensen met verschillende expertises en achtergronden is het goed samenwerken, en kunnen we het beste inspelen op uiteenlopende projecten.

Claire Paulich

Oprichter en eigenaar van het Cultuurknooppunt

Na de opleiding Docerend Theatermaken op de HKU, ben ik als een bezetene lesgeef ervaring gaan opdoen met alle mogelijke doelgroepen: jongeren, volwassenen, peuters, kleuters en bejaarden. Theater op de basisschool bleek een favoriet. Als freelancer voor verschillende kunstencentra in en buiten Utrecht regisseerde ik schoolvoorstellingen, en gaf ik workshops en lessenreeksen.

Soms leken de samenwerkingen op de basisschool vluchtig. Er was weinig verbinding met de andere creatieve disciplines of de andere schoolvakken. Ik had behoefte aan meer samenhang. Die vond ik in een aanstelling als cultuurcoördinator, waardoor Ik kon nadenken over cultuureducatie in zijn bredere context op de school. Van daar uit is het Cultuurknooppunt ontstaan.

Het meest leuke aan mijn werk vind ik de veelzijdigheid. Elke nieuwe school vraagt iets specifieks van mij, om het plan of project passend te maken. Als ik zie dat het past, ben ik trots want dan weet Ik dat het blijvend is. En de creativiteit van kinderen. Die motiveert elke dag.

HET CULTUURKNOOPPUNT BLOGT

Ons blog gaat over kinderen en creativiteit. 

Hier kun je lezen waar het Cultuurknooppunt zoal mee bezig is. Maar ook inspirerende filmpjes kijken, een interessant artikel doorbladeren of de laatste kunst en cultuur nieuwtjes meepikken.

QUOTES WAAR WE HET MEE EENS ZIJN

WAAR KUN JE ONS VINDEN?

Over het algemeen komen we het liefst naar de school toe. Maar we hebben ook een vaste plek waar je ons kunt vinden. 

In DRUK houden we kantoor.

 

 

Westerkade 30

3511 HC Utrecht

 

Kom eens langs!

 

Neem contact op met Claire Paulich

T 06 41102579

E cultuurknooppunt@gmail.com