23 mei Tijd voor creativiteit! Het Cultuurknooppunt mag van start met nieuw project

Het is tijd voor creativiteit, toch? En als het niet zo is, dan maken we tijd!
Creativiteit is geen optie, maar een noodzaak voor de toekomst, waarin vindingrijkheid, onderzoekend vermogen en ‘maak-kracht’ ons verder brengen. Dus daar moeten we vroeg mee beginnen. Misschien is creativiteit wel de meest belangrijke van alle 21e eeuwse vaardigheden, die we horen rondzingen in de schoolgangen. Misschien is er wel plek voor alle andere 21e eeuwse vaardigheden bínnen creativiteit. Wij van het Cultuurknooppunt willen inzoomen op creativiteit, in de klas, samen met de leerkrachten. Met plezier en deskundigheid als doel. 
 
En dat gaat gebeuren! Deze week vernamen wij dat we volgend schooljaar van start mogen met een fantastisch nieuw project: Creativiteit in je vingertoppen. Samen met vijf scholen uit de stichting PCOU gaan we intensief samenwerken om creativiteit te verbinden aan het leren, het uit te diepen, en in beeld te brengen hoe je dat precies doet als leerkracht. We hebben er enorm veel zin in, en borrelen van de ideeën. Er hangen een hoop interessante samenwerkingen in de lucht, zoals die met de Marnix academie en met het project Creatief Vermogen Utrecht. Zo gaan we niet het wiel opnieuw uitvinden, maar de juiste wielen onder de kar van de scholen schroeven, en vaart maken!
 
De stichting PCOU is een stichting met een duidelijke visie op cultuureducatie. Cultuureducatie is op dit moment op veel PCOU-scholen een extra-curriculaire activiteit. Door te werken aan professionalisering op het gebied van creativiteit, wil de stichting op weg naar cultuuronderwijs: vakoverstijgend onderwijs waarin kunstzinnige en culturele vaardigheden geïntegreerd zijn. We verrijken en verspreiden de visie van de stichting, organiseren studiedagen en stimuleren partnerschappen met culturele organisaties. Maar bovenal organiseren we creatieve coaching on the job voor de leerkracht. Opdat zij de ‘creativiteit in de vingertoppen’ krijgen, en ook hun collega’s daarmee aanraken.
Hoe ziet dat er uit, het creatieve klaslokaal? Door onderwijsdeskundige Paul Collard ookwel het “high-functioning” klaslokaal genoemd. In zo’n klaslokaal is ruimte voor experiment, samenwerken, creëren en ‘het goede voorbeeld geven’ – de leraar mét de leerlingen samen in een creatief proces. 

27bb48fefd1dc7f57fce1e13007b7c2f

Uiteindelijk komt creativiteit neer op het opzoeken van een speelse, ontspannen gemoedstoestand. En dan nog vertrouwen. Er op vertrouwen dat creativiteit in je zit, en dat het jou in staat stelt om iets nieuws te maken. 

Zoals zo vaak binnen dit thema, fantastisch verwoord door John Cleese:

We gaan er naar op zoek! Met leerkrachten en hun leerlingen. We zijn heel erg benieuwd wat we gaan vinden!

 
 
Creativiteit in je Vingertoppen wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie 
Print